Fast fashion vs. Lada Vyvialová

Módní průmysl je jedním z nejvíce znečišťujících průmyslů na světě. Odpovídá za přibližně 10 % celosvětových emisí skleníkových plynů a za 20 % spotřeby vody. Dopady textilního průmyslu na životní prostředí nás přimělo vydat se odlišnou cestou a vytvářet módu udržitelným způsobem na základě lokálních zdrojů. Ukázat firmám funkční alternativu a nabízet zákazníkům kvalitní módu, která minimalizuje ekologickou zátěž a etické dopady.

Jaké jsou problémy fast fashion?

MIKROPLASTY

Nejaktuálnějším problémem nejen v oděvním průmyslu se stalo uvolňování umělých částic menších než 5 mm do prostředí. Jsou to nerozpustné částice, které mají negativní dopad na rostliny a živočichy včetně člověka. Mikroplasty se už nacházejí i v pitné vodě a objevily se i v placentě novorozenců.

Naše řešení

V našem ateliéru pracujeme primárně s certifikovanou nano textílií, na které neprovádíme žádnou povrchovou úpravu,tudíž se mikročástečky  nemají z čeho uvolňovat. 

BAVLNA

Podle Světové textilní organizace představuje bavlna přibližně 24 % celosvětové spotřeby textilních vláken. Pěstování bavlny je přitom velmi náročné na spotřebu vody (na výrobu jednoho trička je potřeba přibližně 2 700 litrů vody), využití půdy, která vlivem dlouhodobého pěstování bavlny eroduje, a chemikálií. Bavlna je náchylná k napadení škůdci a chorobami. Proto pěstitelé bavlny používají velké množství pesticidů, aby ochránili své úrody. Na bavlnu se používá až 25 % všech pesticidů a 11 % všech herbicidů na světě. Tyto pesticidy mohou kontaminovat půdu, vodu a vzduch a mohou mít negativní dopad na zdraví lidí a zvířat.

Naše řešení

Bavlna pro nás není primárním výrobním materiálem právě z důvodů ekologické náročnosti jejího pěstování. Lada Vyvialová pracuje zejména s nano textílií, jejíž ekologickou předností je, krom spousty dalších, taky absence vody či nebezpečných chemikálií při výrobě. Některé naše modely šijeme také z přírodních materiálů, které se přirozeně vyskytují ve střední Evropě, například ze lne či vlny. U té části našeho oblečení, kde pracujeme s bavlnou, využíváme výhradně egyptskou bavlnu. Jedná se o nejkvalitnější bavlnu na světě, která má dlouhou životnost a také se pěstuje nejblíže střední Evropy.

DOPRAVA

Doprava představuje přibližně 25 % celkových emisí skleníkových plynů v textilním průmyslu. Je to zapříčiněno tím, že textilní materiál je obvykle vyráběn na jiném kontinentu, než je zpracováván. A i samotné šití oblečení probíhá v manufakturách s levnou pracovní silou a mnohdy na opačné straně zeměkoule než  je sídlo módní značky. Za vystaveným modelem oblečení v obchodě se tedy skrývá dlouhá série letecké, lodní i silniční přepravy založené na fosilních palivech.

Naše řešení

Ateliér LADA funguje na co nejlokálnější výrobě. Metráž nano látky, pruženky i krabice objednáváme od regionálních výrobců z okruhu 180 km. Nejen kvůli podpoře malých podniků či ekologii, ale také proto, abychom mohli na výrobu dohlížet a případně ji konzultovat a s výrobci upravovat.

ETICKÁ PRÁCE

Levná výroba oblečení je podmíněna tíživými pracovními podmínkami pracovníků v textilním průmyslu rozvojových zemí. Kromě kriticky nízkých mezd, které jim mnohdy nepokryjí ani životní náklady, se potýkají s dlouhou pracovní dobou a nedostatečnou ochranou zdraví při práci (zejména s chemikáliemi). Absence odborových organizací znemožňuje zaměstnancům hájit své zájmy a zlepšit své pracovní podmínky. Naopak musí často čelit i fyzickému a sexuálnímu obtěžování, rasismu a diskriminaci.

Naše řešení

Každý kus oblečení LADA ušijí české krejčové přímo v našem ateliéru. Záleží nám nejen na kvalitě ruční práce, ale také na etických pracovních podmínkách a férovém jednání. V ateliéru vedle sebe pracuje management i švadleny v přátelském prostředí.

BARVENÍ

Barvení textilu je významnou složkou výroby oděvů, které s sebou přináší zátěž pro životní prostředí. Používají se různé barvy včetně toxických chemikálií, u kterých hrozí uvolnění do vodních toků. Barvení textilu je navíc velmi náročné na spotřebu vody. Například na barvení jednoho kilogramu bavlněného materiálu je potřeba cca 100 litrů vody. Tento proces vypustí do ovzduší emise přibližně 2,5 kilogramu oxidu uhličitého.

Naše řešení

V módních kolekcích čím dál více pracujeme s nebarvenými tkaninami právě z důvodu vynechání jednoho výrobního kroku, který zatěžuje životní prostředí. V případě barvení našich nano látek osobně kontrolujeme za jakých podmínek se materiály barví. A jak nebarvené, tak barvené textílie mají cetifikaci nezávadnosti OEKO-TEX STANDARD 100.

FAST FASHION

Jedná se o přístup většiny západní společnosti k odívání. Oděv v průběhu desetiletí ztratil svou hodnotu a dnes se vyznačuje nízkou cenou i kvalitou, rychlou obměnou kolekcí a krátkou životností. Rychlá móda je kvůli tomuto trendu vyrábí v rozvojových zemích, kde se ignorují ekologické a sociální standardy, což výrazně snižuje náklady na výrobu.

Naše řešení

Ateliér Lady Vyvialové jde vstříc myšlence slow fashion a omezení produkce velkého množství oblečení. Především výrobou oblečení s důrazem na kvalitu, dlouhou životnost, multifunkční využití a minimalistický design. Díky těmto atributům vydrží oblečení mnoho let a bude stále aktuální a kombinovatelné nehledě na módní trendy.

VZNIK ODPADU

Módní průmysl je jedním z největších producentů odpadu. Každoročně se na světě vyhodí přibližně 92 milionů tun oblečení. Při výrobě oblečení se často používají neekologické materiály, jako jsou směsi bavlny, polyesteru nebo nylonu, které se rychle opotřebují a vyhodí. Tyto směsi bývají obtížně recyklovatelné nebo kompostovatelné.

Naše řešení

Plýtvání oblečení ateliér LADA předchází zejména výrobě na zakázku. Veškeré oblečení, které naše švadleny ušijí, už zná svého majitele. A stejně je to i s výrobou metráže. Tu necháváme vyrobit pouze pokud jsme schopni ji celou využít. K bezezbytkovému hospodářství patří samozřejmě i využívání odstřižků látek pro výrobu doplňků.

Ekologická móda vs. Greenwashing

Stále častěji může spotřebitel narazit na firmy, které používají trend slow fashion a ochrany životního prostředí jako marketingový nástroj. Úmyslné uvádění spotřebitele v omyl ohledně enviromentální šetrnosti své výroby se nazývá greenwashing. Jedná se např. o vyzdvihování biobavlny, která je ale stále zatížená spotřebou hektolitrů vody, drancováním přírody a dovozem skrz půl světa. Nebo označováním výrobků jako „Fair Trade“, i když značka nedokáže ohlídat, v jakých podmínkách pracují zaměstnanci při pěstování suroviny nebo výrobě šatů. Odhalení firem, které o udržitelnosti jen mluví, ale ve skutečnosti s ní nepracují, je přitom jednoduché. Ale záleží na nás, zákaznících. Na naší vůli dohledat si informace a ověřovat údaje napsané v reklamních kampaních a štítcích na oblečení.

 

Jak si sám ověřit udržitelnost oblečení?

  1. Dohledat si místo výroby produktu. Když má např. švédská značka na šatech MADE IN THAILAND, nebude příliš udržitelná.
  2. Zjistit si praktiky módních značek před koupí jejich produktu a přečíst si jejich nezávislé hodnocení.
  3. Zkontrolovat, zda oděvní firmy uvádějí původ materiálu.
  4. Ověřit si informace na oficiálních stránkách značky o etických standardech práce ve svých manufakturách.
  5. Vyhledat nezávislé certifikáty kvality a ekologických standardů.

Na jakých udržitelných standardech si zakládáme v ateliéru LADA si můžete ověřit zde.